Techniki zdobienia

TAMPODRUK
Tampodruk to metoda nadruku polegajĄca na nakŁadaniu trwaŁej farby drukarskiej na nierÓwnych i nieregularnych powierzchniach. Wykonuje siĘ je na podłoŻach takich jak: tworzywa sztuczne np. plastik, szkŁo, metal, guma, drewno, tkaniny itd. DziĘki tej metodzie moŻliwe jest drukowanie (np. wykonywanie napisÓw) na dŁugopisach, kubkach, koszulkach, zapalniczkach itd.                           

GRAWEROWANIE LASEROWE
Znakowanie laserowe to metoda, ktÓrĄ wyrÓŻnia trwaŁoŚĆ, precyzja, oraz unikatowoŚĆ wykonania. Grawerowania laserowego moŻna dokonaĆ m.in. na takich materiaŁach jak: skÓra, szkŁo, metal, drewno itd.

 

TERMOTRANSFER
Termotransfer jest technikĄ, ktÓra pozwala na wykonywanie nadrukÓw na rÓŻnego rodzaju podkŁadach, np. kubki, koszulki, torby, puzzle itp. MateriaŁy, na ktÓre przenoszone sĄ nadruki, powinny charakteryzowaĆ siĘ odpornoŚciĄ termicznĄ. Transfer moŻna wykonywaĆ na rÓŻne powierzchnie, jak na przykŁad: blacha, drewno, rÓŻnego rodzaju tkaniny, szkŁo.